Tarieven met ingang van 1 januari 2017

Eerste consult volwassenen

€ 75,-

Eerste consult kinderen (tot 18 jaar)

€ 65,-

Anamnese en onderzoek

€ 30,-

Vervolgconsult

€ 53,-

Chiromassage

€ 25,-

De betaling

Het is gebruikelijk en tevens de afspraak met de verzekeringsmaatschappijen dat de patiënt iedere behandeling in de praktijk aan de balie betaalt. Betaling per pin of contant is mogelijk. Wij verzoeken u vriendelijk om per pin te betalen, dit in verband met onze veiligheid achter de balie. U ontvangt na de betaling een kwitantie die is voorzien van de behandelingsdatum, de naam en de AGB code van de behandelaar. Met deze kwitantie kunt u de declaratie doen bij uw verzekering.